Get Adobe Flash player

2003年成立的资深当代艺术平台、跨界艺术交流、前沿艺术思想探索、搭建广泛艺术沟通桥梁、推介优秀艺术家学者专家与高含金量当代艺术品。